Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat
Som una Federació d'entitats d'iniciativa social sense afany de lucre que presta serveis al sector de la gent gran


Feu-vos socis

Per ampliar informació sobre els beneficis de formar part de FEATE poseu-vos en contacte amb nosaltres.
També podeu omplir el formulari que trobareu a la dreta amb les dades bàsiques de la vostra entitat.

Actualitat

Dimarts 3 de maig dins del cicle de debats Catalunya Social, que organitza la Taula del Tercer Sector, vàrem participar en un debat a l’entorn dels maltractaments a persones grans, arran de la presentació de l’informe emès per l’advocat Sr. Jordi Muñoz. Durant les reunions prèvies a aquesta presentació i durant el debat, des de FEATE vàrem posar l’èmfasi en què les nostres entitats formen part de la solució a aquest greu problema, atès que donem acollida i atenció tant a les persones grans com als seus entorns familiars. L’atenció centrada en la persona forma part del ADN de les nostres entitats que cerquen en tot moment minimitzar l’impacte que pateixen les persones grans pel que fa a la soledat no volguda i al desgast que pateixen els familiars per la manca de recursos personals per atendre les situacions de dependència. Aquesta atenció actua com antídot al maltractament. El debat va ser seguit per unes 250 persones, algunes de les quals varen poder intervenir amb les seves preguntes i aportacions interessants.

REUNIÓ SECTOR GENT GRAN AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ SOCIAL

L’objecte de la reunió era fer un repàs a la implantació de les mesures de “sostenibilitat del sector” que ens van ser presentades en la darrera reunió d’aquest grup el 4 de setembre de 2015. (Informació disponible en l’àrea privada per a socis)

Subvenció a càrrec del IRPF

Aquest any, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ens ha atorgat una subvenció amb càrrec a l’assignació tributària de l’impost sobre la renda de les persones físiques de 306.000 euros, per l’ajut dels projectes de set entitats sòcies.