Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat

Reconeixement dels patrons

2n ACTE DE RECONEIXEMENT DELS MEMBRES DELS PATRONATS DE LES NOSTRES ENTITATS

Lloc: Complex Cultural de Juneda (Residència i Centre de Dia Municipal d’Avis de Juneda)
Data : 5 d’octubre de 2016

Aquest segon acte de reconeixement dels membres dels nostres patronats va estar presidit per l’Il.lm. Sr. Antoni Villas i Miranda, Alcalde i President del Consell Comarcal de les Garrigues i la Sra. Montserrat Falguera i Julià, Presidenta de FEATE

Varen rebre el reconeixement les /els senyores/senyors:
– Sr. Xavier Molins Amat, Fundació Ana Ribot de Pallejà.
– Sr. Julià Paricio Santiago, Fundació Privada Casal dels Avis d’Esplugues.
– Sr. Josep Miret I Cuadras, Fundació El Redós de Sant Pere de Ribes.
– Sr. Jaume Puig i Bou, Fundació Mont Blanc, de Manresa.
– Sr. Josep Gelonch i Rosinach, Residència i Centre de Dia Municipals d’Avis de Juneda.
– Sr. Ramon Vallés i Puig, Residència i Centre de Dia Municipals d’Avis de Juneda.
– Sr. Isidre Barrufet i Rubio, Residència i Centre de Dia Municipals d’Avis de Juneda.
– Sr. Ramon Cornudella i Sabaté, Residència i Centre de Dia Municipals d’Avis de Juneda.
– Sr. Antoni Gorgues Gorgues, Residència i Centre de Dia Municipals d’Avis de Juneda.
– Sr. Dionís Sedó i Cedó, Residència i Centre de Dia Municipals d’Avis de Juneda.
– Sr. Antoni Arqués i Barrufet, Residència i Centre de Dia Municipals d’Avis de Juneda.

1r ACTE DE RECONEIXEMENT DELS MEMBRES DELS PATRONATS DE LES NOSTRES ENTITATS

Lloc: Residència Teresa Duran de Cornellà de Llobregat
Data: 2 de desembre de 2010

Aquest primer acte de reconeixement dels membres dels nostres patronats, va estar presidit per el Sr. Jordi Lloret, Responsable de Seguiment de les activitats de les Associacions i Fundacions del Departament de Justícia, i la Sra. Assumpció Ros, Presidenta de FEATE.

Varen rebre el reconeixement les/els senyores/senyors:

– Sra. M. Rosa Campreciós, de la Fundació Privada Casal dels Avis d’Esplugues.
Actualment ocupa el càrrec de presidenta fundacional de l’entitat. Durant molts anys ha estat la presidenta.

– Sr. Pere Cuadras Miret, de la Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere de Sant Pere de Ribes.
Forma part del patronat de la Fundació des de l’any 1999. Actualment és el Vicepresident del Patronat de la Fundació.

– Sr. Pere Pedrals, de la Fundació Salarich Calderer de Bagà.
Ha estat membre del Patronat des de 2007, posteriorment, s’ha responsabilitzat de l’execució de les obres d’ampliació del centre.

– Mn. Josep Leyes, de la Fundació IBAM-Montblanc de Manresa.(Reconeixement pòstum)
Fou vicepresident des de la primera Junta del Patronat,fins la vigília del Nadal passat, en que a l’edat de 81 anys ens deixà definitivament.

– Sr. Jordi Cortada Aparició, de la Fundació Casa d’Empara de Vilanova i la Geltrú.
Ha estat Vocal de la Junta del Patronat de la Fundació Casa d’Empara, des del 3 de març de 1988 i secretari des del 1 de desembre de 1988, on continua en la seva tasca.
Actualment també és Secretari de la formació d’adults, de la parròquia de Santa Maria de la Geltrú.