Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat

Grups de Treball

FEATE reuneix periòdicament als professionals dels nostres centres amb l’objectiu de compartir l’experiència professional.

Es tracta d’unes sessions de treball durant l’any que es multiplica en seguretat i companyonia entre els assistents. I els resultats,són la suma de totes les valuoses aportacions de les persones que dia a dia treballen per donar valor a la seva professió.