Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat

Borsa de treball – Profesionals

Totes aquelles persones que vulguin trobar feina com a professionals dins de les nostres residències, només hauran d’enviar-nos el seu currículum (secretaria@feate.org) i nosaltres l’incloure’m en la nostra borsa de treball, perquè en el moment que algun soci de la Federació necessiti un professional nosaltres el posarem en contacte amb les ofertes rebudes.

Els professionals que podem necessitar són:

– Direcció / Gestoria
– Medicina
– Infermeria
– Treball social
– Educació / animació social
– Psicologia
– Teràpia ocupacional
– Fisioteràpia
– Auxiliars
– Cuina

Borsa de treball – Entitats sòcies

Aquest servei va adreçat a les entitats sòcies de FEATE per cobrir les vacans dels seus profesionals. En aquest cas, heu d’enviar-nos un correu electrònic a la nostra adreça secretaria@feate.org detallant la oferta de treball disponible i mitjançant la nostra borsa de treball mirarem de complaure les vostres necessitats.