Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat

Formació a distància

FEATE ha posat en marxa la formació online amb la finalitat de que tots els professionals de les entitats puguin tenir accés a la seva formació, sense necessitat de desplaçar-se. La formació a distància o online permet accedir a un ensenyament des de qualsevol ubicació.

La flexibilitat horària permet marcar el propi ritme de cada alumne, i compaginar els estudis amb la vida laboral i familiar.

La formació a distància suposa una actualització constant i immediata dels continguts de cada temàtica.
Per als alumnes que no s’hagin familiaritzat amb les noves tecnologies, l’ensenyament online representa una oportunitat d’aprendre a introduir-se en fòrums, xats especialitzats i videoconfèrencies.