Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat

Jornada FEATE de gestió i direcció

El dia 6 de juny de 2019, es va celebrar la Jornada FEATE de gestió i direcció, a la Facultat de Treball Social/Educació Social Pere Tarrés. Es varen dur a terme conferències i tallers dedicats als directius del centres residencials de FEATE. La primera conferència va tractar dels reptes de gestió en l’atenció  a l’envelliment: Una nova societat, una nova economia. Seguit del taller sobre perspectives de futur: Els habitatges amb serveis per a gent gran, un recurs social centrat en l’envelliment actiu de la persona. El següent taller va tractar de les obligacions de transparència per a les fundacions.