Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat

Presentació

Missió de la FEATE

FEATE és una Federació que agrupa a entitats d’iniciativa social sense afany de lucre, que presta serveis al sector de la gent gran, i defensa els interessos del seus associats.

Els objectius

– Representar, defensar i promocionar els interessos socials, econòmics i culturals dels nostres associats.
– Fomentar la solidaritat entre les entitats, amb la creació, organització i planificació de serveis i activitats comunes de caire assistencial.
– Organitzar una constant tasca de promoció dels centres assistencials associats i de formació dels professionals que hi treballen.
– Defensar els valors de les entitats sense afany de lucre.

Ressenya històrica

Fou legalment constituïda i reconeguda el 10 d’abril de 1991 pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb la voluntat d’associar a entitats sense afany de lucre que treballen en l’assistència de la gent gran. La nostre tasca consisteix en incrementar les activitats adreçades als nostres socis amb el ferm propòsit de facilitar-los serveis útils i propers, així com per representar amb honestedat els nostres interessos davant les administracions.

FEATE forma part de:
– La Confederació.
– Taula Tercer Sector Social de Catalunya.

Representació

– Departament de Benestar Social i Família.
– Consell de Gent Gran de Catalunya.
– Plenari d’Entitats Federatives de l’Àmbit de Serveis Socials de la SISPAP
– Grup de Treball de Centre de Dia de la SISPAP
– Consell Municipal de Serveis Socials de Barcelona.
– Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials de la SISPAP
– Consell de Participació del PIAISS del Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària.
– Ple del consell General de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.
– Codi Ètic de les Associacions de Barcelona.
– Convenis col·lectius del sector.

Membres de la Junta Directiva

FUNDACIÓ EL REDÓS de Sant Pere de Ribes.
Sra. Montserrat Falguera, Presidenta
FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A LES PERSONES DEPENDENTS de Cornellà del Llobregat.
Sr. Josep Serrano, Vicepresident
FUNDACIÓ SANTA SUSANNA de Caldes de Montbui.
Sra. Assumpció Ros, Vicepresidenta
FUNDACIÓ CASA D’EMPARA de Vilanova i la Geltrú.
Sr. Carles Bardera, Secretari
FUNDACIÓ IBAM-MONTBLANC de Manresa
Sr. Joan Estany, Vocal
RESIDÈNCIA MUNICIPAL DE JUNEDA
Sr. Josep Maria Magriñà, Vocal
RESIDÈNCIA DIOCESANA D’ANCIANS SANT MIQUEL ARCÀNGEL de Tortosa.
Sr. Joaquim Amaré, Tresorer
CASAL FÀTIMA de Calella
Sra. Marta Lodo, Vocal
RESIDÈNCIA LLAR LA MERCÈ de Barcelona.
Sra. Anabel Quiroga, Vocal